Naszą misją jest niesienie pomocy wszystkim, którzy tego potrzebują oraz promowanie wartości humanitarnych. Organizujemy zbiórki pieniędzy na różne cele i angażujemy sie w akcje wielu fundacji. Niesiemy pomoc zarówno społeczności lokalnej i krajowej , ludności Afryki i innych krajów Trzeciego Świata oraz mieszkańcom krajów objętych wojną lub poszkodowanym przez różne kataklizmy. Wspieramy także osoby chore, których nie stać na leczenie.  Chcemy przez to wpólnymi siłami uczynić świat lepszym i ratować życie ludzi .